Helsingborgs Modellflygklubb
 

Stadgar och regler

Helsingborgs modellflygklubb har antagit SMFF/RCFFs regler för modellflyg, med vissa anpassningar till vårt fält.

Styrande dokument

Stadgar
Gällande stadgar från 2017
Stadgar HMFK 2017.pdf (186.38KB)
Stadgar
Gällande stadgar från 2017
Stadgar HMFK 2017.pdf (186.38KB)


Konfigurera denna hämtningswidget