Helsingborgs Modellflygklubb
 

Publicerade dokument

 

Kallelse Årsmöte 2023
Kallelse Årsmöte 2023-02-15.pdf (196.69KB)
Kallelse Årsmöte 2023
Kallelse Årsmöte 2023-02-15.pdf (196.69KB)


Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2022.pdf (227.51KB)
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2022.pdf (227.51KB)

 

Balansrapport 2022
Balansrapport.pdf (36.91KB)
Balansrapport 2022
Balansrapport.pdf (36.91KB)
Resultatrapport 2022
Resultatrapport.pdf (40.01KB)
Resultatrapport 2022
Resultatrapport.pdf (40.01KB)
Revisionsberättelse 2022
HMFK Revisionsberättelse 20220101-20221231.pdf (200.61KB)
Revisionsberättelse 2022
HMFK Revisionsberättelse 20220101-20221231.pdf (200.61KB)
Valberedningens förslag 2023
Valberedningens förslag 2023.pdf (113.77KB)
Valberedningens förslag 2023
Valberedningens förslag 2023.pdf (113.77KB)
Förslag till medlemsavgifter för 2024
Förslag från styrelsen medlemsavgifter för 2024.pdf (27.82KB)
Förslag till medlemsavgifter för 2024
Förslag från styrelsen medlemsavgifter för 2024.pdf (27.82KB)
Förslag stadgeändring
Förslag stadgeändring 2022-1.pdf (88.88KB)
Förslag stadgeändring
Förslag stadgeändring 2022-1.pdf (88.88KB)
Budget 2023
Budget 2023.pdf (37.63KB)
Budget 2023
Budget 2023.pdf (37.63KB)
Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsplan 2023.pdf (121.67KB)
Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsplan 2023.pdf (121.67KB)